TOIMIPAIKAN TIEDOT
Yritys
Y-tunnus
Toimipaikan osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Laskutusosoite sama kuin toimipaikan osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Toiminnot
Automyynti Autojen huolto ja korjaus Korikorjaus
Varaosatoiminnot Katsastus Maalaustoiminnot
Varustelu ja fiksaus Pesutoiminnot Hallinnolliset tukitoiminnot
Muu mikä?

HAETTAVA SERTIFIKAATTI
ISO 9001ISO 14001
ISO 9001&ISO14001AKL-Laatuohjelma
AKL ISO 9001 -laatuohjelmaAKL ISO 14001 -ympäristöohjelma
AKL ISO 9001/14001 – toimintaohjelmaAKL-Laatuohjelma korikorjaamoille ja maalaamoille
AKL YmpäristöohjelmaToyota ympäristöohjelma
KetjukatselmointiKetjukatselmointi (AKL-Sertifiointi)

MUUT TIEDOT
Sertifioinnin laajuus
(koskeeko sertifiointi koko organisaatiota vai organisaation jotain osaa)
Organisaation kuvaus
(mahdollinen konsernirakenne, toimipaikkojen lukumäärä ja sijainti, henkilökunnan määrä eri toimipaikoissa)
Ulkoistetut palvelut ja prosessit
(alihankintana ostetut palvelut ja prosessit, esim. maalaus, pesu jne)
Yritystä koskettavat lakisääteiset- ja / tai muut eritysvaatimukset
(esim. olemassa olevat sertifioinnit, päämiesten vaatimukset, lainsäädännön erityisvaatimukset)
Onko jokin ulkopuolinen, riippumaton taho auditoinut / Sertifioinut johtamisjärjestelmänne aikaisemmin?
Oletteko käyttäneet ulkopuolista konsulttia johtamisjärjestelmäänne liittyvissä kysymyksissä viimeisen kahden vuoden aikana?
(yritys)
Lisätietoja
Roskapostin välttämiseksi kirjoita tähän kenttään sama postinumero jonka annoit yllä.
Hakemuksen jättäminen ja sen käsittely on maksutonta. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä AKL-Sertifiointi Oy informoi sertifiointiin liittyvistä maksuista ja muista käytännöistä